Privacy Statement

LIVEPT, gevestigd aan Hellingweg 138, 2358 DX Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.livept.nl

Hellingweg 138

2358DX Den Haag

070-5114470

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LIVEPT verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@livept.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

LIVEPT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Met geautomatiseerd verwerking bedoelen wij  besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LIVEPT) tussen zit.

 

LIVEPT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

FitManager  Dit is ons online agenda systeem. Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een account aan te maken zodat jij gebruik kunt maken van de gemakken van het programma. Daarnaast kunnen financiële zaken worden afgehandeld. LIVEPT heeft jouw gegevens zoals overeengekomen in beheer, niet het bedrijf Fitmanager. FitManager kan deze gegevens niet inzien en ook niet delen met derden.

Mail Chimp Dit is het systeem, van waaruit LIVEPT haar nieuwsbrieven verzendt. Jouw mailadres, voor en achternaam staan in dit systeem. LIVEPT heeft jouw gegevens zoals overeengekomen in beheer, niet het bedrijf Mail Chimp. Mail Chimp kan deze gegevens niet inzien en ook niet delen met derden.

Google analytics LIVEPT maakt gebruik van het programma Google Analytics om de functie en het bereik van de LIVEPT website in kaart te brengen en te optimaliseren.

LIVEPT heeft een verwerkers overeenkomst met Google, waardoor LIVEPT beheerder is van gegevens en niet Google.

Jouw IP adres wordt gecodeerd op het moment dat jij de LIVEPT website bezoekt. Deze is dan geanonimiseerd en is niet zichtbaar voor LIVEPT

LIVEPT heeft de functie om gegevens te delen met Google uitgeschakeld.

FatSecret  is het programma waar de LIVEPT leden voedingsdagboeken bijhouden. De accounts worden niet door LIVEPT beheerd. Door de leden kan toestemming worden verleend, waardoor het LIVEPT team de gegevens kan analyseren.

VIRTUALPT is eigendom van LIVEPT en is het onlineplatform waar wij trainingsschema’s maken en opslaan. De gegevens die hier gebruikt worden, zijn; namen, email adres en trainingsschema’s. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden

Numbers in het programma Numbers bewaart LIVEPT gegevens van de lichaamsmetingen. De volgende gegevens beheren wij; naam, leeftijd, lichaamsgewicht, vetpercentage, vetvrije massa, de verschillende huidplooi meetpunten en het activiteiten niveau. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Social media

Tijdens onze trainingen en evenementen worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. Op deze momenten wordt altijd gevraagd of deelnemers bezwaar hier tegen hebben. Dit zal opgenomen worden in onze contracten.

Cameratoezicht

In LIVEPT studio Wassenaar hangt een beveiligingscamera. Deze camera slaat data op een externe server op. De beelden zullen alleen worden teruggekeken na incidenten. De data wordt na zeven dagen verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LIVEPT bewaart persoonsgegevens tot het moment waarop jij aangeeft dit niet meer toe te staan. Wij verwijderen gegevens niet op het moment dat een contract beëindigt wordt, omdat in veel gevallen leden na een periode weer lid worden en of in de tussenliggende periode de nieuwsbrief willen blijven ontvangen. Indien LIVEPT kennis neemt van het overlijden van een voormalig lid worden de gegevens wel actief verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LIVEPT verstrekt uitsluitend gegevens van leden aan derden indien deze gegevens: 1. Van belang zijn bij het uitvoering geven aan de overeenkomst die jij met LIVEPT hebt gesloten, 2. Op jouw verzoek, 3. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 4. In bijzondere gevallen die nopen tot het delen van gegevens en van LIVEPT naar redelijkheid en billijkheid niet anders kan worden verwacht die gegevens op dat specifieke moment te delen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LIVEPT gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt LIVEPT  analytische cookies die geen inbreuk maken op iemands  privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid van LIVEPT heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIVEPT. Daarnaast heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@livept.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

LIVEPT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LIVEPT neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@livept.nl. Wij zullen er dan alles aan doen om deze aanwijzingen te onderzoeken en indien nodig passende maatregelen te nemen.

Onderstaande (persoons)gegevens beheert LIVEPT. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor jou door in te loggen in jouw account met jouw persoonlijke inloggegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden ingezien en gebruikt door het team van LIVEPT na inloggen in de omgeving van de beheer account.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens bewaren wij voor/om

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.