LANCERING LIVEPT

PERSONAL FITNESS CLUB APP

ENGLISH

NEDERLANDS

BELANGRIJK: Fitmanager wordt vervangen door onze eigen LIVEPT applicatie


Ons team is al maanden achter de schermen bezig met alles wat jullie nu door de huidige situatie versneld gepresenteerd krijgen. Denk aan de LIVEPT Academy, de updates van VIRTUALPT, de online trainingen en noem maar op.

Een belangrijke schakel in dit geheel is de LIVEPT APP voor zowel iOS als Android. Deze app kun je vanaf vandaag downloaden in de App en Playstore.

De LIVEPT APP is een belangrijke toevoeging, omdat je van hieruit kunt schakelen tussen onze online platformen LIVEPT Academy en VIRTUALPT.

Deze app vervangt het huidige programma Fitmanager. Je kunt vanaf morgen, 1 april, al jouw afspraken, historie en financiën beheren in de LIVEPT APP


De voordelen op een rijtje:


 • Eigen echte LIVEPT app in de App Store en Playstore 
 • Leden kunnen zich aanmelden vooraf aan de les door middel van een QR code. Dit geeft inzicht in aan / afwezigheid van deelnemers. 
 • Team LIVEPT krijgt inzicht in afwezigheid van leden over een langere termijn. Hierdoor kan er contact worden opgenomen ivm bijvoorbeeld ziekte, blessures, verminderde motivatie en gecoacht of meegedacht worden omtrent de situatie 
 • We hebben vaak de vraag gekregen waarom we niet met “bar saldo” werken. In Fitmanager was dit niet mogelijk, in Virtuagym kan dit wel! Geen portemonnee bij je? Geen probleem.
 • Dit maakt het tevens mogelijk om al jouw facturen bij elkaar te brengen van zowel horeca als je fitness abonnementen. 
 • Koppeling met Onefit, waardoor er nooit meer plekken “gereserveerd” kunnen zijn zonder dat daarvan gebruik wordt gemaakt.

Download hieronder de applicatie.

https://apps.apple.com/nl/app/livept-personal-fitness-club/id1503652308

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=digifit.android.virtuagym.pro.liveptbv


Wees er snel bij want onze eerste Kettlebell Workout wordt morgen om 09:00 uur online gegeven door onze coach Sietse. Hier kunnen maximaal 15 personen aan deelnemen, zodat de kwaliteit in trainen gewaarborgd wordt. 


Activeer je account in de volgende mail, zodat je je kunt inschrijven voor jouw eerste KB training. 

ENGLISH

IMPORTANT: Fitmanager is replaced by our own LIVEPT application!


Our team has been working behind the scenes for months, on everything that has been presented to you in an accelerated pace due to the current situation. 

For example the LIVEPT Academy, the updates in VIRTUALPT, the online training and many more.


The “missing” link in all this, is the LIVEPT APP for both iOS and Android. You can download this app from today in the App and Playstore.


The LIVEPT APP is an important addition from where you can switch between our online platforms LIVEPT Academy and VIRTUALPT.

This app replaces the current Fitmanager program. From tomorrow, the first of April, you can book all your appointments, history and finances in the new LIVEPT APP.

The advantages:


A real LIVEPT app in the App Store and Playstore

 • Members can sign up before class using a QR code. This provides insight into the presence / absence of participants.
 • Team LIVEPT creates insight in the absence of members over a longer period. As a result we will be able to react. For example, during illness, injuries, reduced motivation and coach or discuss a particular situation
 • We have often been asked why we don’t work with a “bar credit”. This wasn’t possible in Fitmanager, but it fortunately is in Virtuagym!
 • This also makes it possible to bring all your invoices together from both LIVE PETIT CAFÉ and LIVEPT CLUB.
 • Connection with the Onefit platform, so that places in our agenda can never be "reserved" again without using them.


Download the application below.

https://apps.apple.com/nl/app/livept-personal-fitness-club/id1503652308

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=digifit.android.virtuagym.pro.liveptbv


Be quick because our first Kettlebell Workout will be given online tomorrow at 09:00 by our coach Sietse. A maximum of 15 people can participate, so that the quality in training is guaranteed.


Activate your account in the following email, so you can register for your first KB training.