Blessure

Verwonding waarvan de precieze omschrijving niet bekend is, of niet vermeldt wordt; bijvoorbeeld een knie- of enkelblessure. Waarvan men nog niet weet of het een kneuzing of verzwikking is.