Alcohol

Dit heeft een tijdelijke opwekkende invloed. Daarnaast heeft het een schadelijke, verlammende invloed op het zenuwstelsel. Over het algemeen heeft alcohol een negatief effect op vooral intensieve duurprestaties. 

Alcoholrichtlijnen sport:

  1. Vermijd alcohol tijdens de eerste 24 tot 36 uur na sporten of inspanning waarbij spierbeschadiging of letsel is ontstaan. Alcohol veroorzaakt vasodilatatie (bloedvatverwijding) en kan het herstelproces negatief beïnvloeden. 
  2. Rehydratie en herstel van de vloeistoffen heeft de hoogte prioriteit na intensieve inspanning, alcohol zijn hier niet de geschikte dranken voor.
  3. De door alcohol veroorzaakte vasodilatatie kan in een koude omgeving warmteverlies versterken.