Caloriebehoefte

Hoeveelheid energie, uitgedrukt in calorieën, die iemand per dag nodig heeft. Factoren om dit te bepalen zijn o.a. omgeving, geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand en te verrichten arbeid.