Bijschildklier

Hormoonproducerende klier, gelegen achter op in de schildklier. Het gevormde hormoon regelt de hoeveelheid calcium en fosfor in het bloed.