Bloed

Lichaamsvloeistof die binnen een gesloten vatenstelsel door het lichaam circuleert en dient als transportmiddel voor gassen en opgeloste stoffen. Het bloed bestaat voor ongeveer de helft uit plasma, voor de andere helft uit vaste bestanddelen: de bloedcellen of bloedlichaampjes. Een menselijk lichaam heeft ongeveer 5 liter.

Bloed bevat hemoglobine, een ijzerhoudende eiwit HB (rode bloedkleurstof), soms opgelost in de bloedvloeistof, meestal gebonden aan de rode bloedcel. Normaalwaardes voor HB zijn:

Mannen 8.7 - 10.9 mmol/liter

Vrouwen 7.5 - 9.7 mmol/liter

Daalt de HB met 10%, dan daalt ook de zuurstoftransport met 10%, hierdoor daalt ook het V02 max. Dit heeft invloed op het prestatievermogen.