Adaptatie

Aanpassing van levende organismen aan een gewijzigde omstandigheid. Het aanpassen gebeurt na een herhaalde bootstelling aan eendezelfde prikkel (of stimulus).