Belastingscomponenten

Prikkeldichtheid

De tijd tussen de afzonderlijke belastingen binnen de trainingseenheid. Ook aangeduid met de herhalingsdichtheid.

Prikkelduur

De tijd die de totale prikkel of elke individuele prikkel inwerkt op het organisme.

Prikkelintensiteit

De sterkte of de kwaliteit van de prikkel.

Prikkelomvang

De tijdsduur van alle prikkels tezamen binnen de trainingseenheid.