Belastingscomponenten

Prikkeldichtheid 

De tijd tussen de afzonderlijke belastingen binnen de trainingseenheid. Ook aangeduid met de herhalingsdichtheid. 

Prikkelduur 

De tijd die de totale prikkel of elke individuele prikkel inwerkt op het organisme. 

Prikkelintensiteit 

De sterkte of de kwaliteit van de prikkel. 

Prikkelomvang 

De tijdsduur van alle prikkels tezamen binnen de trainingseenheid.