Anaërobe vermogen

Het anaeroob vermogen is de maximale hoeveelheid energie die per tijdseenheid vrijgemaakt kan worden via anaërobe processen. Waarbij twee manieren beschreven worden ten aanzien van de vrijmaking van de energie, namelijk:

Alactisch anaëroob: zonder melkzuur vorming

Lactisch anaëroob: met melkzuur vorming.