Fysieke eigenschappen: Kracht

Definitie

Kracht is de invloed die op een voorwerp werkt met als gevolg een snelheidsverandering. De tweede wet Newton wordt gebruikt om dit natuurkundige verschijnsel te beschrijven. De formule: Kracht = massa * snelheid Kracht (F = force)k an worden uitgedrukt in Newton. Massa kan worden uitgedrukt in kg. Snelheid wordt uitgedrukt in m/ sec^2.
Reactie plaatsen