Fysieke eigenschappen: Kracht

Definitie

Kracht is de invloed die op een voorwerp werkt met als gevolg een snelheidsverandering.De tweede wet Newton wordt gebruikt om dit natuurkundige verschijnsel te beschrijven.De formule: Kracht = massa * snelheidKracht (F = force)k an worden uitgedrukt in Newton. Massa kan worden uitgedrukt in kg. Snelheid wordt uitgedrukt in m/ sec^2.
Reactie plaatsen