Anatomie

Wetenschap die de in- en uitwendige bouw van organisme bestudeert. Ook wel morfologie genoemd. Het is te verdelen in planten-, dieren- of menselijke anatomie.